Centrum Map

Robert Frąckiewicz Pracownia Kartograficzna

Mapy analogowe


Mapy wykonane drukiem cyfrowym lub atramentowym

Mapy tematyczne

Opracowywanie kartogramów oraz kartodiagramów stanowiących reprezentacje danych statystycznych.
Mapy topograficzne, mapy społeczno-gospodarcze.

Plansze kartograficzne

Tworzenie zbiorów zobrazowań kartograficznych przedstawiających szereg zjawisk społecznych, meteorologicznych oraz zmiany tych zjawisk na przestrzeni czasu.

Plany miejskie i turystyczne

Przygotowanie planów stanowiących szczegółową informacje o najważniejszych miejscach w określonej lokalizacji, stanowiących podstawę dla podróżnych.

Mapy cyfrowe


Analizy przestrzenne, których wyniki można przedstawić w postaci mapy,
stosowane między innymi do prognozowania rozwoju przestrzennego miast i osiedli, oceny wpływu ludzi na środowisko oraz analizy transportowe.

Mapy internetowe

Autorskie mapy internetowe, stanowiące podstawę do dalszych opracowań, takich jak atlasy internetowe, mapy zabytków i atrakcji wykonane w postaci pliku HTML.

Mapy mobilne

Mapy mobilne, stanowiące podstawę do aplikacji wykorzystujących mapowanie.

Wektoryzacja map analogowych

Tworzenie cyfrowych wersji map analogowych, stanowiące podstawą do dalszych analiz.

Analizy Gis


Analizy przestrzenne, badawcze, statystyczne wykonywane na mapach cyfrowych,
będące podstawą do dalszych prac związanych między innymi z planowaniem rozwoju miast, zarządzaniem kryzysowym.

Portfolio


Plansze kartograficzne

Życie społeczno-kulturalne w województwie opolskim w 2014 roku ukazujące różne aspekty życia społeczno-kulturalnego tj. stan służby zdrowia, edukacje, handel czy sport.

Mapa ogólnogeograficzna

Mapa ogólnogeograficzna ukazująca ukształtowanie terenu oraz ważniejsze trakty transportowe powiatu świeckiego wraz z siedzibami gmin.

Analizy Gis

Analizy stanowiące podstawę do dalszych badań przyrodniczych, urbanistycznych oraz statystycznych.

Mapy analogowe

Mapy w postaci analogowej przedstawiające umiejscowienie dworów i pałaców na terenie powiatu świeckiego.

Mapy internetowe

Cyfrowe mapy, będące elementami stron internetowych. Stanową ważny element atlasów internetowych, w tym przypadku Atlasu Dworów i Pałaców Powiatu Świeckiego.

Mapy i aplikacje mobilne

Aplikacje mobilne wykorzystujące autorskie, cyfrowe mapy.

Kontakt

Robert Frąckiewicz

Pracownia Kartograficzna Centrum Map

Telefon: (+48 796 207 245)